Навигација

Упис студената у школску 2023/2024 годину

Према Одлуци Министартва Просвете Републике Србије, Универзитет "Унион-Никола Тесла" врши упис нових студената за школску 2023/2024 годину до 1.октобра 2023. године.

Конкурс за упис студената у школску 2023/2024 годину можете погледати ОВДЕ.

Конкурс за 2. уписни рок студената у школску 2023/2024 годину можете погледати ОВДЕ.

Одлуку о висини школаринa за школску 2023/2024 годину можете погледати ОВДЕ.   

За све студенте који уписују прву годину основних академских студија у школској 2023/2024 години на Факултету за екологију и заштиту животне средине и Факултету за информатику и рачунарство, трошкови студирања су бесплатни за поменуту школску годину.

Схватајући значај очувања животне средине, Универзитет "Унион-Никола Тесла", Факултет за екологију и заштиту животне средине омогућава бесплатан упис на прву годину студија-студијски програм Заштита животне средине. На тај начин подстичемо образовање кадрова који ће бринути о нашој околини и питањима која се тичу свих нас.

Препознајући потребе тржишта, а услед сталне потребе за стручним и компетентним кадром у ИТ сектору, Универзитет "Унион-Никола Тесла", Факултет за информатику и рачунарство нуди свој допринос обезбеђујући бесплатан упис на прву годину основних академских студија - студијски програм -  Информатика. Кроз савремене методе наставе и праксу, стећи ћете вештине и потребне квалификације за неке од најтраженијих послова данас.

Уколико се одлучите да своје образовање наставите на Факултету за градитељски менаџмент и архитектуру, стећи ћете лиценцу која вам је неопходна за рад. Вишегодишњим искуством показали смо да смо лидери у тој области у приватном сектору и наши дипломци раде на бројним важним пројектима у земљи и иностранству.

Факултет за међународну политику и безбедност јединствена је институција која обједињује две значајне комплементарне области. Стећи ћете врхунска знања и вештине за обављање најделикатнијих послова у сектору безбедности Републике Србије и дипломатије.

Попуните формулар за упис

Предуписни рок 

Предуписни рок на факултетима  Универзитета “Унион – Никола Тесла“ у Београду почиње од 08.05.2023. године и намењен је кандидатима који су прошле и претходних година завршили средњу школу или врше прелаз са других факултета, као и свим средњошколцима који су добили документацију потребну за упис.

Јулски уписни рок

 • пријављивање кандидата на конкурс: до 05-07. јула, oд 09:00 до 16:00 часова;
 • објављивање редоследа кандидата: 10. јула, у 12:00 часова, на огласној табли и сајту Универзитета;
 • упис примљених кандидата: од 11. – 14. јула, од 09:00 до 16:00 часова.

Септембарски уписни рок

 • пријављивање кандидата на конкурс: до 04-18. септембра, oд 09:00 до 16:00 часова;
 • полагање пријемног испита: 18. и 19.09.2023. године у 10 часова;
 • објављивање прелиминарног редоследа кандидата: 20.09.2023. године  у 10:00 часова, на огласној табли и сајту Универзитета;
 • давање приговора: 21.09.2023. године;
 • објављивање коначне ранг листе: 22.09.2023. године;
 • упис примљених кандидата: од 22.09.2023. до 29.09.2023. од 09:00 до 16:00 часова.

Пријемни испит

Сви кандидати за упис у прву годину Основних академских студија полажу пријемне испите. Пријемни испити за упис на све студијске програме биће одржани 05., 06. и 07.07.2023. године у просторијама Универзитета, у ул.Цара Душана бр 62-64 у 11.00 часова на факултетима без својства правног лица и то за студијске програме следеће испите:

Факултет за градитељски менаџмент смер - Архитектура и урбанизам
Тест опште културе и образовања, са елементима логичког закључивања и опажања

Факултет за градитељски менаџмент смер -Грађевинарство
Тест из математике
Збирка задатака из математике за припрему пријемног испита на грађевинарству

Факултет за економију и финансије
Тест опште културе

Факултет за међународну политику и безбедност
Тест опште културе

Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
Тест опште културе

Факултет за екологију и заштиту животне средине
Тест из биологије и хемије

Факултет за информатику и рачунарство
Тест опште културе

Уколико се за упис пријави већи број кандидата од броја расположивих места, направиће се ранг листа најбољих кандидата до броја расположивих места.

Универзитет сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије првог степена на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању и на матурским испитима, резултата испита за проверу посебних склоности и способности.

Потребна документа

 1. 2x ШВ-20 обрасца
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 3. Оверене копије дипломе из средње школе и сва четири сведочанства
 4. Фотокопија личне карте
 5. Индекс
 6. 3 фотографије

Док други подижу цене, ми растемо уз знање. Цене школарина на Универзитету "Унион-Никола Тесла" остаће непромењене током наредне школске године! Уз повољне услове, пружамо вам квалитетан студијски програм, савремене методе у настави кроз коју ће вас водити наш стручни кадар.   

Цене студирања по години студија за школску 2023/2024 годину приказане су у табели:

  Основне академске студије Мастер академске студије
Факултет за градитељски менаџмент смер - Архитектура  3000 € 3000 €
Факултет за градитељски менаџмент смер -Грађевинарство  2400 € 2400 €
Факултет за економију и финансије   1000 €  1500 €

Факултет за међународну политику и безбедност
  1500 €  2000 €
Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина   1000 € 1500 €
Факултет за екологију и заштиту животне средине

 1500 €

(1.година бесплатна)
 2000 €
Факултет за информатику и рачунарство

 1500 €

(1.година бесплатна)
 2000 €

 

 Информација за стране држављане заинтересоване за упис

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и наш држављанин, ако се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика (осим за држављане из бивших република СФРЈ) у складу са Статутом Универзитета.

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет. Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране школске односно високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, упис ће бити поништене у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Школарина се може платити у 4 једнаке годишње рате (по средњем курсу НБС на дан уплате) на текући рачун Универзитета. 

Уплатницу за Банку Intesu можете пронаћи ОВДЕ.
Уплатницу за Kомерцијалну банку можете пронаћи ОВДЕ.