Навигација

Упис студената у школску 2022/2023 годину

 Према Одлуци Министартва Просвете Републике Србије, Универзитет "Унион-Никола Тесла" врши упис нових студената за школску 2022/2023.годину до 1.октобра 2022.године.

За све студенте који уписују прву годину студија у школској 2022/2023. години на Факултету за екологију и заштиту животне средине и Факултету за информатику и рачунарство, трошкови студирања су бесплатни за поменуту школску годину.

Конкурс за упис студената у школску 2022/2023 годину можете погледати ОВДЕ.

Попуните формулар за упис

 

Предуписни рок

Предуписни рок на факултетима  Универзитета “Унион – Никола Тесла“ у Београду траје од 6.06 до 10.06. 2022. године са почетком у 11 часова. Намењен је свима који су прошле и претходних година завршили средњу школу или врше прелаз са других факултета.

 

Јулски уписни рок

- пријављивање кандидата на конкурс: дo 08. јула, од 9:00 до 16:00 часова;

- објављивање редоследа кандидата: 15. јула, у 12:00 часова, на огласној табли и сајту Универзитета;

- упис примљених кандидата: од 15.-22. јула, од 09:00 до 16:00 часова.

 

Септембарски уписни рок

- пријављивање кандидата на конкурс: од 01-08. септембра, од 9:00 до 16:00 часова;

- објављивање редоследа кандидата: 12. септембра у 12:00 часова, на огласној табли и сајту Универзитета;

- упис примљених кандидата: од 15. - 22. септембра, од 09:00 до 16:00 часова.

 

Пријемни испит

Сви кандидати за упис у прву годину Основних академских студија полажу пријемне испите.

Пријемни испити за упис на све студијске програме биће одржани 11.07.2022, 12.07.2022. и 13.07.2022. године у просторијама Универзитета у улици Цара Душана број 62-64 у 11.00 часова на факултетима без својства правног лица. За упис на студијске програме полажу се следећи тестови (пријемни испити):

Факултет за градитељски менаџмент смер - Архитектура
Тест опште културе и образовања, са елементима логичког закључивања и опажања.

Факултет за градитељски менаџмент смер -Грађевинарство
Тест из математике
Збирка задатака из математике за припрему пријемног испита на грађевинарству

Факултет за економију и финансије
Тест опште културе


Факултет за међународну политику и безбедност
Тест опште културе


Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
Тест опште културе


Факултет за екологију и заштиту животне средине
Тест из биологије и хемије


Факултет за информатику и рачунарство
Тест из информатике и опште информисаности 

Уколико се за упис пријави већи број кандидата од броја расположивих места, направиће се ранг листа најбољих кандидата до броја расположивих места.

Универзитет сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије првог степена на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању и на матурским испитима, резултата испита за проверу посебних склоности и способности.

Кандидати који положе пријемни испит, односно испит склоности и способности, морају се уписати на студије најкасније до 22.07.2022. године. У случају да кандидат не изврши упис у овом року на његово место се уписује следећи кандидат са ранг листи.

 

Потребна документа

  1. 2x ШВ-20 обрасца
  2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
  3. Оверене копије дипломе из средње школе и сва четири сведочанства
  4. Фотокопија личне карте
  5. Индекс
  6. 3 фотографије

Цене студирања по години студија:

  Основне академске студије Мастер академске студије
Факултет за градитељски менаџмент смер - Архитектура  3000 € 3000 €
Факултет за градитељски менаџмент смер -Грађевинарство  2400 € 2400 €
Факултет за економију и финансије   1000 €  1500 €

Факултет за међународну политику и безбедност
  1500 €  2000 €
Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина   1000 € 1500 €
Факултет за екологију и заштиту животне средине

 1500 €

(1.година бесплатна)
 2000 €
Факултет за информатику и рачунарство

 1500 €

(1.година бесплатна)
 2000 €

 

Школарина се може платити у 4 једнаке годишње рате (по средњем курсу НБС на дан уплате) на текући рачун Универзитета. У цену су урачунати: пријава испита, издавање потврда и овере семестра.
Уплатницу за Банку Intesu можете пронаћи ОВДЕ.
Уплатницу за Kомерцијалну банку можете пронаћи ОВДЕ.