Навигација

Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина

1. Биљана Ћосић- менаџер Телеком Србија

2. Раденко Аничић - руководилац ПТТ Србија

3. Владимир Кокановић- председник Пословног словеначко-српског клуба Љубљана

4.Ђорђе Ђоковић - директор АТП турнир Србија

5. Драгана Јовановић- менаџер Мерцедес Србија