Навигација

Студентска служба

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

За основне студије

Драгана Ђокић, мастер инж. машинства
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 107
draganadjokic@unionnikolatesla.edu.rs


Александра Гавриловић, дипл. менаџер 
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 107
agavrilovic@unionnikolatesla.edu.rs

 

За мастер и докторске студије

Слађана Родић Трифуновић, магистар економије,
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 114
srtrifunovic@fgm.edu.rs