Навигација

Ректорат и Деканат

РЕКТОР

Ректор Универзитета "Унион - Никола Тесла"
Проф. др Небојша Закић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
nzakic@unionnikolatesla.edu.rs

МЕНАЏЕР УНИВЕРЗИТЕТА “Унион – Никола Тесла“

МСц Милош Божиловић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 271
mbozilovic@unionnikolatesla.edu.rs

ДЕКАНИ

Декан Факултета за градитељски менаџмент
Проф. др Сузана Копривица
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за екологију и заштиту животне средине:
Проф. др Новица Сталетовић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 21 80 287
nstaletovic@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
Проф. др Александар Грачанац
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
agracanac@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за економију и финансије
Проф. др Југослав Аничић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
janicic@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за међународну политику и безбедност
Проф. др Виолета Таловић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
v.talovic@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за информатику и рачунарство
Проф. др Јасмина Перишић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
jperisic@unionnikolatesla.edu.rs