Навигација

Придружени чланови Универзитета “Унион – Никола Тесла“

Факултет за спорт
Факултет за инжењерски менаџмент
Факултет информационих технологија и инжењерства
Факултет за пословне студије и право
Факултет за менаџмент
Факултет за право, безбедност и менаџмент
Факултет дипломатије и безбедности

Факултет примењених наука из Ниша се од 23.06.2023. године не налази више у саставу Универзитета Унион – Никола Тесла“.

Сви заинтересовани студенти могу да провере на сајту Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) који придружени чланови  Универзитета “Унион – Никола Тесла“  су у поступку реакредитације на следећем ЛИНКУ.