Навигација

Историја Универзитета 

 


Компанија “Градитељ-инжењеринг” је 2001. године основала Факултет за градитељски менаџмент. 2005. године Факултет за градитељски менаџмент заједно са Факултетом за дизајн и Факултетом за индустријски менаџмент оснивају Универзитет УНИОН. 2010. године Факултет за градитељски менаџмент иступа из Универзитета УНИОН заједно са Факултетом за менаџмент некретнина, Факултет за предузетнички бизнис и Факултет за екологију и заштиту животне средине и оснивају Универзитет “Унион – Никола Тесла” 2011. године.

Данас Универзитет “Унион – Никола Тесла” у свом саставу има шест факултета без правног лица: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина, Факултет за екологију и заштиту животне средине, Факултет за међународну политику и безбедност, Факултет за економију и финансије и Факултет за информатику и рачунарство и девет факултета са својством правног лица: Факултет за спорт, Факултет примењених наука, Факултет за инжењерски менаџмент, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Факултет за пословне студије и право, Факултет за менаџмент, Факултет за право, безбедност и менаџмент, Факултет за дипломатију и безбедност.