Навигација

Предузетнички бизнис и менаџмент некретнина

Циљ студијског програма: Образовање високо-стручног кадра у области предузетничког бизниса и менаџмента некретнина, оспособљеног за равноправно учешће на домаћој и интернационалној пословној сцени и покретање сопственог бизниса.

Врста студија: Основне четворогодишње академске студије (осам семестара) са два модула, модул 1 Предузетнички бизнис и модул 2 Менаџмент некретнина.

Исход процеса учења: Високо-стручно знање из области: менаџмента и бизниса и повезаних дисциплина; развијене креативне, пословне и предузетничке способности за компетентно управљање пословањем компанија, за тимски рад у државним институцијама и корпорацијама и даље стручно и научно усавршавање.

Академски назив: Дипломирани менаџер

За детаљан преглед предмета по годинама студија кликните ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма 2016 можете видети ОВДЕ

Табела 5.1а. Структура СП са извођачима

Табела 5.2. Књига предмета

Табела 9.1. Књига наставника

 *** Важна напомена: Преузимање ZIP/RAR спакованих фајлова (Књига предмета и Књига наставника) није омогућено у Google Chrome web претраживачу. У складу са тим, користите web претраживаче попут Opera, Mozilla Firefox и друге.