Навигација

Менаџмент и предузетништво

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОЉЕ

Опис студијског програма: Студијски програм 'Менаџмент и предузетништво' је једногодишњи програм академских мастер студија који има за циљ да образује високо-стручне кадрове у области менаџмента и предузетничког бизниса који ће својим знањем и способностима моћи да се укључе у креирање и вођење комплексних предузетничких пројеката и да заузму одговорне менаџерске позиције у компанијама.

Исход процеса учења је високо-стручно знање, развијене креативне, пословне, предузетничке и лидерске способности које омогућавају стратешко управљање пословањем компаније, увођење и управљање иновацијима, управљање финансијама и успостављање нових пословних подухвата, као и даље усавршавање на докторским студијама.

Целокупан студијски програм сачињава укупно 7 једно-семестарских предмета. Од тога су 3 предмета обавезна а 2 се бирају са листе од 4 предмета. У студијски програм спада студијско истраживачки рад који има за циљ да оспособи студенте да приступе изради завршног рада и сам завршни мастер рад. Фонд часова за сваки предмет је по 30 часова за предавања вежбе у зимском семестру. За студијски истраживачки рад и мастер рад је предвиђено 300 часова у летњем семестру. Укупно оптерећење студената у току године је 600 часова.

По својој садржини у програму су заступљене комплексне дисциплине менаџмента и предузетништва као што су – предузетништво и креативност, финансијски менаџмент, менаџмент иновација, стратегија и планирање, креирање и раст преузетничког подухвата, електронско пословање и маркетинг менаџмент. Свршени дипломци овог мастер студијског програма могу да наставе докторске студије студије ако задовоље критеријуме пријема.

Академски назив: Мастер менаџер за менаџмент и предузетништво.

За детаљан преглед предмета по годинама студија кликните ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма 2016 кликните ОВДЕ.

Табела 5.1а. Структура СП са извођачима

Табела 5.2. Књига предмета

Табела 9.1. Књига наставника

 *** Важна напомена: Преузимање ZIP/RAR спакованих фајлова (Књига предмета и Књига наставника) није омогућено у Google Chrome web претраживачу. У складу са тим, користите web претраживаче попут Opera, Mozilla Firefox и друге.