Навигација

Менаџмент одрживог развоја

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОЉЕ

Циљ студијског програма: Оснивање докторских студија проистиче из чињенице да је привредни и друштвени живот у условима снажних спољних притисака и ограничења потребно сагледавати са различитих аспеката, а пред истраживаче се намећу нови изазови и потреба за систематским и интегралним приступом решавању сложених проблема, односно у тражењу одрживих решења.

Академски назив који се стиче је Доктор менаџмента и бизниса (др).

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области менаџмента и бизниса.

Уверење о акредитацији докторских студија можете пронаћи ОВДЕ.
План и програм докторских студија пронаћи ОВДЕ.
Листу ментора пронаћи ОВДЕ.