Навигација

Међународна политика и безбедност

Основне студије на Факултету за међународну политику и безбедност реализују се током четири године, након којих студенти добијају звање дипломираног политиколога за међународну политику и безбедност, као и 240 ЕСПБ. Пажљиво припремљен студијски програм основних студија у потпуности је у складу са највишим светским стандардима у области међународне политике и безбедности, и омогућава студентима стицање свих неопходних вештина, и ствара сјајну научну базу за наставак академског усавршавања.

Програм наставе се спроводи кроз 44 једносеместрална курса (предмета) и реализује се кроз стручна предавања, вежбе, семинарске радове, консултације и студентске пројекте. У студијском програму основних студија међународне политике и безбедности поред наставних предмета, тј. једносеместралних курсева, предвиђена су стручна пракса, као и израда завршног рада.

Циљеви студијског програма остварују се кроз упознавање студената са предметом, методама и праксама у међународној политици и безбедности, као и овладавањем најважнијим појмовима, научним категоријалним апаратом, теоријским правцима и системима у међународној политици и безбедности.

Оспособљавање студената за самостални рад у области међународне политике и безбедности, државних институција, корпорација, владиног и невладиног сектора, истраживања и стручне праксе један је од приоритета овог стдијског програма. Поред тога, упознавање студената са најважнијим теоријама и праксом међународне политике и безбедности; увођење студената у различите области примене међународне политике и безбедности у циљу опредељивања за специфични професионални профил.

Циљ је да студенти по завршетку студија заузму почетна, али перспективна места у сектору међународне политике и безбедности, да раде у државној администрацији, буду анагажовани у владином и невладином сектору који се бави проблематиком међународне политике и безбедности, министарствима унутрашњих послова и одбране као и спољне политике, да буду организатори и будући носиоци истраживања и научног рада у овом сектору друштва.

По завршетку студија поседоваће фонд знања за послове диломираног политиколога за међународну политику и безбедност и моћи ће да обављају широк спектар најразличитијих послова из домена међународне политике и безбедности у областима државне администрације, да раде при диломатско-конзуларним представништвима, у секторима политике, безбедности и одбране, да буду аналитичари у систему безбедности, да учествују као стручњаци за међународну политику и безбедност у органима државне власти, јавној администрацији, политичким пратијама, у медијима и корпорацијама и да буду истраживачи у пројектима.

План и програм основних студија по акредитацији из 2022.године можете наћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма  из 2022.године можете наћи ОВДЕ.

План и програм основних студија по акредитацији из 2015.године можете наћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма  из 2015.године  можете наћи ОВДЕ.