Навигација

Међународна политика и безбедност

Студијски програм Међународна политика и безбедност је једногодишњи програм академских мастер студија који има за циљ да образује високо-стручне кадрове у области међународне политике и безбедности који ће својим знањем и способностима моћи да се укључе у креирање и вођење комплексних пројеката и да заузму одговорне позиције у дипломатским представништвима, државној администрацији, политичким партијама и безбедносним и одбрамбеним структурама земље.

Исход процеса учења је високо-стручно знање, развијене креативне, пословне, дипломатске и лидерске способности које омогућавају стратешко управљање безбедносним, одбрамбеним, административним целинама и политичким организацијама и дипломатским представништвима, организационим променама, односима са јавношћу као и даље усавршавање на докторским студијама.

Целокупан студијски програм сачињава укупно 10 једносеместралних предмета. Од тога су 4 предмета обавезна а 3 се бирају са листе од 6 предмета, што је укупно 43 ЕСПБ. У студијски програм спада и студијско истраживачки рад (СИР) који има за циљ да оспособи студенте да приступе изради завршног мастер рада, и он носи 5 ЕСПБ. Завршни рад има 12 ЕСПБ. Укупан број ЕСПБ на мастер студијама је 60.

По својој садржини у програму су заступљене комплексне дисциплине међународне политике и безбедности као што су – методологија научног истраживања, савремене теорије међународних односа, међународне организације, доктрине ненасиља, савремени системи безбедности, аналитика савремених политичких и безбедносних појава, теорије и модели демократије, религијски фундаментализам и екстремизам, глобализација и безбедност, и стратегијско управљање у политичким и безбедносним процесима.

Свршени дипломци овог мастер студијског програма могу да наставе докторске студије студије ако задовоље критеријуме пријема.
Академски назив: Мастер политиколог

План и програм мастер  студија по акредитацији из 2022.године можете наћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма  из 2022.године  можете наћи ОВДЕ.

План и програм мастер  студија по акредитацији из 2015.године можете наћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма  из 2015.године  можете наћи ОВДЕ.