Навигација

Међународна политика и безбедност


Циљеви студијског програма: Студијски програм докторских студија Међународна политика и безбедност је трогодишњи програм докторских студија. Он има за циљ да образује високо-стручне и научне кадрове у области међународне политике и безбедности који ће својим знањем и способностима моћи да се укључе у научни рад, као и у креирање и вођење комплексних пројеката и да заузму одговорне позиције у дипломатским представништвима, државној администрацији и безбедносним и одбрамбеним структурама земље.

Научни назив: Доктор политичких наука

Академски студијски програм докторских студија Међународна политика и безбедност на Факултету за међународну политику и безбедност представља надоградњу претходног нивоа мастер студија, где ће студенти стицати виша – научна, комплекснија знања из ове области и креирати свој образовни профил избором специфичних предмета на овом програму.

Циљ је стицање знања која омогућавају будућем доктору политичких наука да успешно обавља послове у међународној политици и безбедности. Докторанди овог програма своје стечене компетенције, са претходног нивоа студија, даље усавршавају и употпуњују знањима које ће користити приликом испуњавања најкомплекснијих задатака планирања, управљања, координације и контроле у сектору државе за међународну политику и безбедност. На овом студијском програму докторанди стичу неопходна знања за рад у дипломатским представништвима, државној администрацији, безбедносним и одбрамбеним структурама земље. Уз обавезне и изборне предмете програм нуди докторандима да овладају знањима за научно, професионално и стручно ангажовање, узимајући у обзир глобалне токове, потребе наше међународне политике и безбедности и жеље докторанада да буду активни учесници у свету политике, међународне сарадње, безбедности и одбране.

Циљ овог студијског програма је ширење мисије и филозофије међународне сарадње и интеграција у области политике и безбедности и оспособљавање докторанада, будућих лидера и професионалних актера, да успешно обављају најкомплексније задатке у међународној политици и сектору безбедности. Развијајући специјализована знања из области међународне политике и безбедности, студенти имају прилику да спознају сву комплексност и тежину међународне политике и сектора безбедности земље од дефинисања неке конкретне идеје до њене практичне реализације. Код докторанада се подстиче креативно размишљање и долажење до најбољих решења која су основа за доношење квалитетних лидерских одлука.

Конкурс за упис на докторске студије можете пронаћи ОВДЕ
Листу предмета за докторске студије можете пронаћи ОВДЕ
Листу ментора на докторским студијама можете пронаћи ОВДЕ
Уверење о акредитацији докторских студија можете пронаћи ОВДЕ