Навигација

Информатика

Циљ студијског програма Информатика има за циљ да омогући да студенти постигну научне компетенције и академске вештине из области информатике и рачунарских наука.

Исход процеса учења: Стечена/Продубљена знања из области информатике и рачунарства. Подлога за развој креативних способности решавања проблема и критичког мишљења. Развијена способност за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање научно-истраживачког рада.

Стручни академски назив: Доктор наука – рачунарске науке (др).

Уверење о акредитацији студијског програма из 2020. године можете пронаћи ОВДЕ.

План и програм докторских академских студија по акредитацији из 2020.године можете наћи ОВДЕ.