Навигација

Факултет за информатику и рачунарство

У савременим токовима развоја друштва као неопходност се појављује потреба за младим и компетентним кадровима из области рачунарских наука. На Факултету за информатику и рачунарство ради се и на развоју личности студената, који не само да ће бити стручњаци из области рачунарских наука, већ и савремени интелектуалци који ће константно доприносити укључивању наше земље у међународне интеграције. Студенти који заврше Факултет за информатику и рачунарство оспособљени су да воде истраживања која укључују разне технике информационих система и технологија, као и да решавају реалне проблеме из праксе, укључујући и сложене проблеме у новом или непознатом окружењу. Стечено знање даје им могућност за рад у истраживачким институтима, центрима и факултетима, као и у напредним развојним одељењима разних ИТ предузећа, старт-уп ИТ компанија, организација и државних институција.

Студијски програми академских студија Факултета за информатику и рачунарство развијају код студената и компетенције попут вештина и метода истраживања из области информатике, прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета, способности објављивања истраживачких радова на националном и међународном нивоу, критичке анализе, процене и синтезе нових и сложених идеја, као и промовисања таквих идеја у циљу напретка пословања и друштва у целини. Уз такве компетенције, студенти су оспособљени да самостално решавају практичне и теоријске проблеме, као и да се укључе у међународне старт-уп и научне пројекте који се односе на развој нових ИТ решења у области информатике.