Навигација

Организација, технологија грађења и управљање изградњом објеката

Циљ студијског програма: Циљ студијског програма је да се градитељству обезбеде савремени врхунски образовани стручњаци у области организације, технологије грађења и управљањем изградње објеката.

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава коришћење стручне литературе, примену знања за решавање проблема који се јављају у професији, и омогућавање, у случају да се студенти за то определе, наставак студија на специјалистичким или докторским студијама.

Академски назив: Мастер инжењер грађевинарства (маст.инж.грађ.)

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2022. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2022.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.