Навигација

Опште грађевинарство

Циљ студијског програма: Циљ студијског програма је да се градитељству обезбеде савремени врхунски образовани стручњаци у области пројектовања и грађења специјалних бетонских, металних и дрвених конструкција у високоградњи и нискоградњи, као и санације и праћења и одржавања објеката. Ишод процеса учења је знање које студентима омогућава коришћење стручне литературе, примену знања за решавање проблема који се јављају у професији, и омогућавање, у случају да се студенти за то определе, наставак студија на специјалистичким или докторским студијама.

Академски назив: Мастер инжењер грађевинарства (маст.инж.грађ.)

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2022. године можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2022.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.