Навигација

Грађевинарство


Академски назив који се стиче је Доктор наука – грађевинасртво (др).

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области грађевинарства.

Докторске академске студије Грађевинарство трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ. Од тога се 90 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, 30 ЕСПБ полагањем теоријских основа докторске дисертације, а 60 ЕСПБ се стиче израдом и одбраном докторске дисертације.

Уверење о акредитацији докторских студија

План и програм студија