Навигација

Архитектура и урбанизам

Циљ студијског програма: Основни циљ докторских студија Архитектура и урбанизам је да наставним садржајем и применом савремених метода едукације кандидате оспособи за самостални истраживачки рад на високом академском нивоу.

Исход процеса учења је знање и способност за самосталан научно-истраживачки рад у области архитектуре и урбанизама.

Академски назив који се стиче је Доктор наука – архитектура (др).

Уверење о акредитацији докторских студија

План и програм студија