Навигација

Факултет за градитељски менаџмент

 

  

Студијски програм Основних академских студија наставним садржајем и применом савремених метода едукације ствара и образује високо стручни кадар који ће стечена знања применити у свим областима стваралаштва из домена архитектуре, урбанизма, грађења и дизајна. У том смислу, настава првог степена образовања архитеката конципирана је тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких наука, друштвено хуманистичких наука и поља уметности, чиме се обезбеђује фундаментална основа за даље професионално и научно усавршавање полазника.


Исход процеса учења је стицање основних квалификација архитеката које омогућавају наставак студија на мастер академским студијама архитектуре у земљи и иностранству који имају слично структуриране студијске програме и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који у складу са стеченом знањима и вештинама. Завршетак основних академских студија омогућава запошљавање дипломираних студената у статусу сарадника у низу занимања из области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија.