Навигација

Економија


У ТОКУ ЈЕ АКРЕДИТАЦИОНИ ПОСТУПАК !

Оснивање докторских студија проистиче из чињенице да је привредни и друштвени живот у условима снажних спољних притисака и ограничења потребно сагледавати са различитих аспеката, а пред истраживаче се намећу нови изазови и потреба за систематским и интегралним приступом решавању сложених проблема, односно у тражењу одрживих решења. Развојна стратегија земље зависи од економске политике земље. Национални стратешки развојни приоритети треба да се заснивају на компетитивним научним истраживањима и стварању услова за развој друштва заснованог на знању. Такво друштво подразумева комплексну повезаност професионалних знања са савременим научним достигнућима.

Академски назив који се стиче је Доктор економских наука (др).

Стандарди за акредитацију ДС Економију, документ

Распоред предмета на докторским студијама можете пронаћи ОВДЕ

Компетенције ментора ОВДЕ