Навигација

Факултет за економију и финансије

Садашња и будућа економска, привредна и друштвена позиција Србије је да она из дана у дан постаје све више интегрисани део светских привредних кретања за шта су потребна софистицирана знања и компетенције из домена финансија и економије уопште. У констелацији нових односа, на тржишту радне снаге самим тим се уочава потреба за стручним и одговарајућим кадровима који ће моћи адекватно да одговоре на будуће изазове у области развоја Србије. Праћењем тих динамичних промена у економском окружењу креиран је овај студијски програм у складу са праксом савремених факултета у Европи и свету, као и потребама наше привреде и друштва у целини. Управо на тој компатибилности са програмима истородних или сличних иностраних реномираних факултета заснива се сврсишодност овог студијског програма.

Факултет за економију и финансије има задатак да:

 • образује високо-стручне, јасно профилисане кадрове који ће моћи својим знањем и компетенцијама да се укључе у домаћу и интернационалну пословну сцену као самостални или тимски учесници;
 • ствара услове за развој научног подмлатка као лидера у истраживачким и научним подухватима из области финансија, банкарства, рачуноводства и економије;
 • захваљујући стеченим експертизама из управљања финансијама постану важан сегмент бизниса у глобалном привредном амбијенту;
 • омогући студентима наставак школовања на мастер и другим студијама из области економије, финансија или евентуално неких других сродних области.

Основни циљеви су:

 • овладавање широким теоријским знањима првенствено у оквиру финансија и економије,
 • праћење динамичних промена на тржишту и синтетизовање кључних знања у области рачуноводства, банкарства и инвестиција,
 • директно укључивање тако образованих кадрова са функционалним знањима и вештинама у решавање конкретних проблема,
 • развијање кадрова који су, поред критичког и самокритичког размишљања, способни да примењују аналитичке и синтетичке научне методе у решавању проблема,
 • образовање студената да су иновативни и креативни, да прате новине и примењују их у свом раду,
 • да ефикасно комуницирају са својим окружењем вођени високим професионалним и етичким нормама,
 • развијање креативних и пословних способности за доношење финансијских и инвестиционих одлука,
 • компетентно финансијско управљање пословањем компанија,
 • развијање пословне, стручне и лидерске способности које омогућавају стратешко управљање финансијским ризицима,
 • припрема студената за наступе на финансијским тржиштима,
 • вођење корпоративних и предузетничких финансија,
 • одлучивање у стратегијским пројектима.

Правилник о студијама можете погледати ОВДЕ.