Навигација

Заштита животне средине


На основним студјиама Факултета за екологију и заштиту животне средине, у трајању од четири године (240 ЕСПБ) образују се дипломирани аналитичари заштите животне средине.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОЉЕ

Студијски програм: Заштита животне средине

Звање: Дипломирани аналитичар заштите животне средине

Трајање студија: 4 године

Број ЕСПБ бодова: 240

Уверење о акредитацији студијског програма – Заштита животне средине – на ОАС број 612-00-00982/2016-06 од 24.06.2016 године

Детаљан план и програм студијског програма