Навигација

Заштита животне средине

Дипломске академске студије Факултета за екологију и заштиту животне средине представљају продужетак основних академских студија. Реализују се кроз студијски програм:

Заштита животне средине

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОЉЕ

У трајању од једне године (60 ЕСПБ) и образују студенте за професије:

Мастер аналитичар заштите животне средине

План и програм студија

Уверење о акредитацији студијског програма – Заштита животне средине – на МАС број 612-00-00982/2016-06 од 24.06.2016 године