Навигација

Факултет за екологију и заштиту животне средине

 

Факултет за екологију и заштиту животне средине Универзитета „Унион - Никола Тесла“ је високообразовна академска и научна институција која своју визију и мисију реализује образовним, научним и стручним ангажовањем.

Овај факултет има за циљ да шири, унапређује и промовише знање, да мотивише креативност и подржи тежњу за усавршавањем из области науке о заштити животне средине у циљу постизања одрживог друштвено-економског развоја.

У сврси остварења постављених циљева Факултет за екологију и заштиту животне средине:

  • Негује и константно унапређује научно-истраживачки рад;
  • Учествује у међународним пројектима заштите и унапређења животне средине;
  • Подстиче интердисциплинарне,научне, развојне и стручне пројекте заштите животне средине;
  • Залаже се за сарадњу са државним институцијама, индустријом, приватним и цивилним сектором у циљу давања доприноса у побољшању стања животне средине и укупном одрживом друштвено-економском развоју;
  • Одржава висок ниво квалитета на основним, мастер и докторским студијама у складу са акредитованим студијским програмима из области науке о заштити животне средине.

Студенти се на овом факултету образују за идентификацију, анализу, процену различитих утицаја на животну средину, као и за планирање, програмирање и пројектовање система управљања заштитом животне средине.

План и програм омогућује разумевање најбоље теорије, праксе и стандарда из области науке о заштити животне средине, као и њихове примене кроз независно и критичко мишљење и вештине решавања проблема.

Основни циљ студијских програма Заштита животне средине на основним, мастер и докторским академским студијамана Факултета за екологију и заштиту животне средине, јесте едукација кадрова високог степена стручности за обављање сложених и креативних истраживачких послова са циљем стицања академских назива:

Дипломирани аналитичар заштите животне средине;
Мастер аналитичар заштите животне средине;
Доктор наука - науке о заштити животне средине.

На Факултету за екологију и заштиту животне средине Универзитета „Унион - Никола Тесла“ развија се способност за креативни како самостални, тако и тимски рад. Тежимо да код студената развијамо способност за иновативно мишљење, савремени приступ проблемима у заштити животне средине, способности за интеграцију и имплементацију најновијих стандарда и технологија у заштити животне средине и подстичемо истраживачк дух. Остварује се сарадња са великим бројем институција јавног, приватног и цивилног сектора и омогућује студентима да поред теоретских стекну и практична искуства.