Навигација

Акредитација

Акредитацију Универзитета "Унион - Никола Тесла" можете пронаћи са ЛИНКУ 

Допуну дозволе за рад Универзитета "Унион - Никола Тесла" можете пронаћи на ЛИНКУ  

ИЗВЕШТАЈИ

Решење о акредитацији научноистраживачког рада НИР можете пронаћи на ЛИНКУ 

  • Табела 5.1 Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету
  • Табела 5.2 Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
  • Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекте који се тренутно реализују у високошколској установи.
  • Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада  - Прилог 5.1
  • Документ о акредитацији установе као НИО - Прилог 5.2
  • Годишњи извештај установе или сродан документ - Прилог 5.3
  • Списак  најзначајнијих објављених резултата установе за предходну календарску годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци) - Прилог 5.4
  • Финансијски план за 2018. годину - Прилог
  • Дозволе за рад - Прилог

Комисија за вредновање квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Посебан стандард