Навигација

Импресум

ПОЛИТИКОЛОГИЈА
-------------------------------------
POLITICOLOGY

Издавач: Универзитет „Унион-Никола Тесла“
Адреса: Цара Душана 62-64, 11158 Београд
Телефон: 011 2180-271
E-mail: info@unionnikolatesla.edu.rs
Веб-сајт: https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr
ISSN: 2812-9889, Број 1/2022, vol. 1, година I
Главни и одговорни уредник
Виолета Рашковић Таловић
Заменици главног и одговорног уредника
Драган Станар и Миша Стојадиновић
Редакција часописа
Драган Станар, Марија Ђорић, Слободан Анђелковић, Драган Траиловић, Иван Петровић, Срђан Перишић, Зоран Крсмановић
Секретар часописа
Невена Јовановић
Савет часописа
проф. др Јованка Шарановић (Институт за стратегијска истраживања), проф. др Драган Симеуновић (Факултет политичких наука), проф. др Бранислав Ђорђевић (Институт за међународну политику и привреду), проф. др Мирослав Младеновић (Факултет безбедности), проф. др Срђан Старчевић (Војна академија
Чланови савета из иностранства

Андрей Владимирович Баранов (Кубанский государственный университет, Краснодар), Маријан Премовић (Филозофски факултет, Подгорица), Bozhenko Ekaterina Sergeevna (Southern Federal University, Rostov)
Часопис излази два пута годишње електронски, јула и новембра месеца и радови се објављују на српском и енглеском језику

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати, било у целини, било у деловима, без изричите сагласности издавача. Оцене изнесене у чланцима лични су ставови њихових писаца и не изражавају мишљење нити уредништва, нити установа у којима су аутори запослени