Навигација

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-COAST 2022

Време26. мај 2022. 10:00 - 29. мај 2022. 10:00
ОрганизаторFACULTY OF MANAGEMENT HERCEG NOVI
МестоHerceg Novi, MONTENEGRO

Међународна конференција о савременим достигнућима у науци и технологији (CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - COAST), од 26. до 29. маја  2022. у Херцег Новом у Црној Гори, има за циљ да окупи академску заједницу, истраживаче и научнике ради размјене информација, искустава и резултата истраживања о свим аспектима специјализованих и интердисциплинарних области.

Конференција пружа прилику свима да се умреже, размијене идеје и представе своја истраживања међународној заједници. Подстиче се и расправа о најновијим иновацијама, достигнућима, трендовима, практичним проблемима и изазовима са којима се суочавају у тим областима.

На Конференцији се презентују савремени научни и стручни резултати, организују расправе и прегледна предавања, презентују развојни и производни пројекти и програми. Рад на Конференцији ће се одвијати у оквиру ауторских секција, пленарних предавања, округлих столова и презентација.

Рад конференције ће бити организован у оквиру тематских секција. Рад секција ће бити  објављен у Програму конференције COAST 2022  датом на сајту конференције. 

Рад конференције ће бити организован у оквиру тематских секција. Рад секција ће бити објављен у  Програму конференције  COAST 2022 датом на сајту конференције  https://confcoast.com/