Навигација

XVI International Scientific Conference (On-Line): Contemporary Problems оf Economics, Management, Finance, Insurance аnd Banking, Płock, Poland

Време10. јануар 2022. 10:05

Факултет друштвених наука (Faculty оf Social Sciences, The Mazovian State University in Płock) Пољска организује конференцију под називом Contemporary Problems оf Economics, Management, Finance, Insurance аnd Banking online 10. јуна 2022.год.

Додатне информације о конференције доступне су на линку.