Навигација

Economy, Business & Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022), Прилеп, Македонија

Време09. децембар 2021. 14:07

Економски факултет – Прилеп организује међународну научну конференцију под називом Economy, Business & Society in  Digitalized Environment (EBSiDE 2022) која ће се одржати у Прилепу, Северна Македонија 23-25. септембра 2022. године.

Додатне информације о конференцији доступне су на веб страници: https://ebside.eccfp.edu.mk/