Навигација

Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина

Јануарсски 1 и 2 испитни рокови за школску 2023/2024 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Јануарски 1 и 2 испитни рокови за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.

Септембарски 1 и 2 испитни рокови за школску 2022/2023 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Септембарски 1 и 2 испитни рокови за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.

Јунски 1 и 2 испитни рокови за школску 2022/2023 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ  и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Јунски 1 и 2 испитни рокови за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.

Априлски испитни рок за школску 2022/2023 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налази се на ЛИНКУ  и за модул Менаџмент некретнина налази се на ЛИНКУ. Априлски испитни рок за мастер академске студије налази се на ЛИНКУ.

Јануарсски 1 и 2 испитни рокови за школску 2022/2023 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Јануарски 1 и 2  испитни рокови за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.

Септембарски 1 и 2 испитни рокови за школску 2021/2022 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Септембарски 1 и 2 испитни рок за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.

Јунски 1 и 2 испитни рокови за школску 2021/2022 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Јунски 1 и 2 испитни рокови за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.

Априлски испитни рок за школску 2021/2022 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налази се на ЛИНКУ  и за модул Менаџмент некретнина налази се на ЛИНКУ. Априлски испитни рок за мастер академске студије налази се на ЛИНКУ.

Јануарско-фебруарски испитни рокови за школску 2021/2022 годину за основне академске студије модул Предузетнички бизнис налазе се на ЛИНКУ и за модул Менаџмент некретнина налазе се на ЛИНКУ. Јануарко-фебруарски испитни рок за мастер академске студије налазе се на ЛИНКУ.