Navigacija

Sve vesti

Saradnja sa ruskim Univerzitetom Sinergija

Saradnja sa ruskim Univerzitetom Sinergija

Opšte

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ u okviru svoje bogate medjunarodne saradnje, potpisao je Memorandum o razumevanju i saradnji sa ruskim Univerzitetom Sinergija, iz Moskve. Ovim Memorandumom podstiče se i promoviše naučna i obrazovna saradnja dva univerziteta.  U širokom spektru aktivnosti, od posebnog je značaja razmena studenata i učešće u zajedničkim projektima čime se podstiče razvoj znanja, naročito u oblasti Ekonomije i Preduzetništva.

Prelazak na onlajn nastavu

Prelazak na onlajn nastavu

Opšte

Po preporuci KONUS-a i Kriznog štaba a u cilju zaštite od širenja zaraze virusom KOVID-19, Integrisani Univerzitet  “Union – Nikola Tesla“ uvodi on-line nastavu počev od 27.11.2020. godine do 21.12.2020.godine.

 

Ekskurzija Istanbul

Ekskurzija Istanbul

Opšte

Ekskurzija Istanbul 7. maj 2021. godine

Svi studenti osnovnih i master studija mogu se prijaviti na sledećem linku.

Prijave važe za studente: arhitekture, gradjevinarstva, informatike, preduzetnicki biznis i menadzment nekretnina, zaštita životne sredine, međunarodna politike i bezbednost, ekonomija i finansije.

Saopštenje KONUS-a

Saopštenje KONUS-a

Opšte

S A O P Š T E Nj E

REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE
O PLANU AKTIVNOSTI ZA ORGANIZOVANJE NASTAVKA
AKTUELNE ŠKOLSKE GODINE

Obaveštenje o prekidu nastave usled Kovid-a -19

Obaveštenje o prekidu nastave usled Kovid-a -19

Opšte

Poštovani studenti,

u skladu sa odlukama predsednika države gospodina Aleksandra Vučića o proglašenju vanrednog stanja nastava i na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“ se privremeno obustavlja. Po odluci Nastavno naučnog veća Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, nastavni proces biće nastavljen u dogovoru sa predmetnim profesorima.