Navigacija

Uvid javnosti doktorske disertacije i Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Fakultet za graditeljski menadžment-Građevina

Doktorska disertacija doktoranda Nikole Gvozdovića kao i Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji sa temom “Primena višekriterijumske optimizacije kod izbora kostruktivnog rešenja sanacije klizišta”, stavljaju se na uvid javnosti dana 26. 07. 2022. god. 

Doktorsku disertaciju doktoranda Nikole Gvozdovića možete pogledati na linku:

Doktorska disertacija doktoranda Nikole Gvozdovića

 

Izveštaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji možete pogledati na linku:

Izveštaj Komisije 

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/105/thumb_Fakultet_za_graditeljski_menadzment__3_.jpg