Navigacija

Obaveštenje o akreditaciji Ustanove (Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ ) i doktorskih studija Fakulteta za graditeljski menadžment

Fakultet za graditeljski menadžment-GrađevinaFakultet za graditeljski menadžment-Arhitektura

Obaveštenje o akreditaciji Ustanove Univerziteta “Union – Nikola Tesla“  i doktorskih akademskih studija Fakulteta za graditeljski menadžment.

Dana 29. maja održana je jedanaesta elektronska sednica KAPK-a na kojoj je dobijena akreditacija za Univerzitet "Union - Nikola Tesla"

Dana 30. marta održana je sednica KAPK-a na kojoj je doneta akreditacija za doktorske studije: GRAĐEVINARSTVO 

Dana 30. marta održana je sednica KAPK-a na kojoj je doneta akreditacija za doktorske studije: ARHITEKTURA i URBANIZAM

Slike

  • /uploads/attachment/vest/17/large_logo-kv.png