Navigacija

Upis studenata u školsku 2023/2024 godinu

Prema Odluci Ministartva Prosvete Republike Srbije, Univerzitet "Union-Nikola Tesla" vrši upis novih studenata za školsku 2023/2024 godinu do 1.oktobra 2023. godine.

Konkurs za upis studenata u školsku 2023/2024 godinu možete pogledati OVDE.

Konkurs za 2. upisni rok studenata u školsku 2023/2024 godinu možete pogledati OVDE.

Odluku o visini školarina za školsku 2023/2024 godinu možete pogledati OVDE.   

Za sve studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024 godini na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine i Fakultetu za informatiku i računarstvo, troškovi studiranja su besplatni za pomenutu školsku godinu.

Shvatajući značaj očuvanja životne sredine, Univerzitet "Union-Nikola Tesla", Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućava besplatan upis na prvu godinu studija-studijski program Zaštita životne sredine. Na taj način podstičemo obrazovanje kadrova koji će brinuti o našoj okolini i pitanjima koja se tiču svih nas.

Prepoznajući potrebe tržišta, a usled stalne potrebe za stručnim i kompetentnim kadrom u IT sektoru, Univerzitet "Union-Nikola Tesla", Fakultet za informatiku i računarstvo nudi svoj doprinos obezbeđujući besplatan upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija - studijski program -  Informatika. Kroz savremene metode nastave i praksu, steći ćete veštine i potrebne kvalifikacije za neke od najtraženijih poslova danas.

Ukoliko se odlučite da svoje obrazovanje nastavite na Fakultetu za graditeljski menadžment i arhitekturu, steći ćete licencu koja vam je neophodna za rad. Višegodišnjim iskustvom pokazali smo da smo lideri u toj oblasti u privatnom sektoru i naši diplomci rade na brojnim važnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost jedinstvena je institucija koja objedinjuje dve značajne komplementarne oblasti. Steći ćete vrhunska znanja i veštine za obavljanje najdelikatnijih poslova u sektoru bezbednosti Republike Srbije i diplomatije.

Popunite formular za upis

Predupisni rok 

Predupisni rok na fakultetima  Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ u Beogradu počinje od 08.05.2023. godine i namenjen je kandidatima koji su prošle i prethodnih godina završili srednju školu ili vrše prelaz sa drugih fakulteta, kao i svim srednjoškolcima koji su dobili dokumentaciju potrebnu za upis.

Julski upisni rok

 • prijavljivanje kandidata na konkurs: do 05-07. jula, od 09:00 do 16:00 časova;
 • objavljivanje redosleda kandidata: 10. jula, u 12:00 časova, na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta;
 • upis primljenih kandidata: od 11. – 14. jula, od 09:00 do 16:00 časova.

Septembarski upisni rok

 • prijavljivanje kandidata na konkurs: do 04-18. septembra, od 09:00 do 16:00 časova;
 • polaganje prijemnog ispita: 18. i 19.09.2023. godine u 10 časova;
 • objavljivanje preliminarnog redosleda kandidata: 20.09.2023. godine  u 10:00 časova, na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta;
 • davanje prigovora: 21.09.2023. godine;
 • objavljivanje konačne rang liste: 22.09.2023. godine;
 • upis primljenih kandidata: od 22.09.2023. do 29.09.2023. od 09:00 do 16:00 časova.

Prijemni ispit

Svi kandidati za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija polažu prijemne ispite. Prijemni ispiti za upis na sve studijske programe biće održani 05., 06. i 07.07.2023. godine u prostorijama Univerziteta, u ul.Cara Dušana br 62-64 u 11.00 časova na fakultetima bez svojstva pravnog lica i to za studijske programe sledeće ispite:

Fakultet za graditeljski menadžment smer - Arhitektura i urbanizam
Test opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja

Fakultet za graditeljski menadžment smer -Građevinarstvo
Test iz matematike
Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita na građevinarstvu

Fakultet za ekonomiju i finansije
Test opšte kulture

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
Test opšte kulture

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
Test opšte kulture

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Test iz biologije i hemije

Fakultet za informatiku i računarstvo
Test opšte kulture

Ukoliko se za upis prijavi veći broj kandidata od broja raspoloživih mesta, napraviće se rang lista najboljih kandidata do broja raspoloživih mesta.

Univerzitet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju i na maturskim ispitima, rezultata ispita za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti.

Potrebna dokumenta

 1. 2x ŠV-20 obrasca
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
 3. Overene kopije diplome iz srednje škole i sva četiri svedočanstva
 4. Fotokopija lične karte
 5. Indeks
 6. 3 fotografije

Dok drugi podižu cene, mi rastemo uz znanje. Cene školarina na Univerzitetu "Union-Nikola Tesla" ostaće nepromenjene tokom naredne školske godine! Uz povoljne uslove, pružamo vam kvalitetan studijski program, savremene metode u nastavi kroz koju će vas voditi naš stručni kadar.   

Cene studiranja po godini studija za školsku 2023/2024 godinu prikazane su u tabeli:

  Osnovne akademske studije Master akademske studije
Fakultet za graditeljski menadžment smer - Arhitektura  3000 € 3000 €
Fakultet za graditeljski menadžment smer -Građevinarstvo  2400 € 2400 €
Fakultet za ekonomiju i finansije   1000 €  1500 €

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
  1500 €  2000 €
Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina   1000 € 1500 €
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

 1500 €

(1.godina besplatna)
 2000 €
Fakultet za informatiku i računarstvo

 1500 €

(1.godina besplatna)
 2000 €

 

 Informacija za strane državljane zainteresovane za upis

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i naš državljanin, ako se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Strani državljanin može da se upiše na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim za državljane iz bivših republika SFRJ) u skladu sa Statutom Univerziteta.

Strani državljanin može uslovno da se upiše na studijski program u slučaju kada postupak za priznavanje strane školske, odnosno visokoškolske isprave nije završen pre roka za podnošenje prijave za upis i to uz potvrdu da je postupak priznavanja započet. Ukoliko zahtev za priznavanje bude odbijen ili ako priznavanje strane školske odnosno visokoškolske isprave ne daje pravo na upis studijskog programa na koji se lice prijavilo, upis će biti poništene u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Školarina se može platiti u 4 jednake godišnje rate (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na tekući račun Univerziteta. 

Uplatnicu za Banku Intesu možete pronaći OVDE.
Uplatnicu za Komercijalnu banku možete pronaći OVDE.