Navigacija

Upis studenata u školsku 2022/2023 godinu

 Prema Odluci Ministartva Prosvete Republike Srbije, Univerzitet "Union-Nikola Tesla" vrši upis novih studenata za školsku 2022/2023.godinu do 1.oktobra 2022.godine.

Za sve studente koji upisuju prvu godinu studija u školskoj 2022/2023. godini na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine i Fakultetu za informatiku i računarstvo, troškovi studiranja su besplatni za pomenutu školsku godinu.

Konkurs za upis studenata u školsku 2022/2023 godinu možete pogledati OVDE.

Odluku o visini školarina za školsku 2022-2023 godinu možete pogledati OVDE.

Popunite formular za upis

 

Predupisni rok

Predupisni rok na fakultetima  Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ u Beogradu traje od 6.06 do 10.06. 2022. godine sa početkom u 11 časova. Namenjen je svima koji su prošle i prethodnih godina završili srednju školu ili vrše prelaz sa drugih fakulteta.

 

Julski upisni rok

- prijavljivanje kandidata na konkurs: do 08. jula, od 9:00 do 16:00 časova;

- objavljivanje redosleda kandidata: 15. jula, u 12:00 časova, na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta;

- upis primljenih kandidata: od 15.-22. jula, od 09:00 do 16:00 časova.

 

Septembarski upisni rok

- prijavljivanje kandidata na konkurs: od 01-08. septembra, od 9:00 do 16:00 časova;

- objavljivanje redosleda kandidata: 12. septembra u 12:00 časova, na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta;

- upis primljenih kandidata: od 15. - 22. septembra, od 09:00 do 16:00 časova.

 

Prijemni ispit

Svi kandidati za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija polažu prijemne ispite.

Prijemni ispiti za upis na sve studijske programe biće održani 11.07.2022, 12.07.2022. i 13.07.2022. godine u prostorijama Univerziteta u ulici Cara Dušana broj 62-64 u 11.00 časova na fakultetima bez svojstva pravnog lica. Za upis na studijske programe polažu se sledeći testovi (prijemni ispiti):

Fakultet za graditeljski menadžment smer - Arhitektura
Test opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja.

Fakultet za graditeljski menadžment smer -Građevinarstvo
Test iz matematike
Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita na građevinarstvu

Fakultet za ekonomiju i finansije
Test opšte kulture


Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
Test opšte kulture


Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
Test opšte kulture


Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Test iz biologije i hemije


Fakultet za informatiku i računarstvo
Test iz informatike i opšte informisanosti 

Ukoliko se za upis prijavi veći broj kandidata od broja raspoloživih mesta, napraviće se rang lista najboljih kandidata do broja raspoloživih mesta.

Univerzitet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju i na maturskim ispitima, rezultata ispita za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti.

Kandidati koji polože prijemni ispit, odnosno ispit sklonosti i sposobnosti, moraju se upisati na studije najkasnije do 22.07.2022. godine. U slučaju da kandidat ne izvrši upis u ovom roku na njegovo mesto se upisuje sledeći kandidat sa rang listi.

 

Potrebna dokumenta

  1. 2x ŠV-20 obrasca
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
  3. Overene kopije diplome iz srednje škole i sva četiri svedočanstva
  4. Fotokopija lične karte
  5. Indeks
  6. 3 fotografije

Cene studiranja po godini studija:

  Osnovne akademske studije Master akademske studije
Fakultet za graditeljski menadžment smer - Arhitektura  3000 € 3000 €
Fakultet za graditeljski menadžment smer -Građevinarstvo  2400 € 2400 €
Fakultet za ekonomiju i finansije   1000 €  1500 €

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
  1500 €  2000 €
Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina   1000 € 1500 €
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

 1500 €

(1.godina besplatna)
 2000 €
Fakultet za informatiku i računarstvo

 1500 €

(1.godina besplatna)
 2000 €

 

Školarina se može platiti u 4 jednake godišnje rate (po srednjem kursu NBS na dan uplate) na tekući račun Univerziteta. U cenu su uračunati: prijava ispita, izdavanje potvrda i overe semestra.
Uplatnicu za Banku Intesu možete pronaći OVDE.
Uplatnicu za Komercijalnu banku možete pronaći OVDE.

Konačnu rang listu kandidata za upis u 1. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost možete pogledati OVDE.

Konačnu rang listu kandidata za upis u 1. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za ekonomiju i finansije možete pogledati OVDE.

Konačnu rang listu kandidata za upis u 1. godinu osnovnih akademskih studija na fakultetu za informatiku i računarstvo možete pogledati OVDE.

Konačnu rang listu kandidata za upis u 1. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina možete pogledati OVDE.