Navigacija

Fakultet za informatiku i računarstvo

Vladimir Radovanović je diplomirao na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu. Student je Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nastavnik Gimnazije „Uroš Predić“ Pančevo i saradnik Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ u Pančevu. 

Rekao je o nama: Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, predstavlja primer savremeno organizovanog akademskog nivoa obrazovanja koji ispunjava sve standarde optimalnog sticanja znanja, umenja i veština neophodnih svim vrednim i ambicioznim mladim ljudima. Na fakultetu se afirmiše inicijativa, kreativnost i kritičko razmišljanje studenata tokom celokupnog školovanja i pruža im se podrška za dalje angažovanje na odabranoj naučnoj oblasti i razvoju karijere. 
Kao diplomirani informatičar Fakulteta za informatiku i računarstvo, sa ponosom mogu istaći da znanja koje sam ovde stekao mogu primeniti u različitim preduzećima, organizacijama i kompanijama koje se bave informatikom i računarstvom, kako kod nas tako i u svetu, a budućim studentima koji žele da zakorače na put profesionalnog i ličnog uspeha pružam punu podršku u odluci da izaberu baš ovaj fakultet.

                             

Tamara Gojgić je diplomirala na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta „Union - Nikola Tesla“ u Beogradu. Zaposlena je na poziciji Frontend developer u srpsko-američkom startapu HireApp.

Rekla je o nama: Studiranje na Fakultetu za informatiku i računarstvo je iskustvo koje pruža ne samo visok nivo obrazovanja, već i divan osećaj tokom celog trajanja studija. Ova visokoobrazovna ustanova je prilagođena modernom dobu u kome živimo, što se najviše ogleda u nastavi i gradivu koje se uči. Kao dobar primer ovoga navodim svoju temu za diplomski rad: „Veštačka inteligencija i njene primene u vazduhoplovnoj industriji“ za koju je istraživanje bilo vrlo izazovno, ali, pre svega, interesantno i zabavno. Zaposleni na fakultetu su veoma prijatni, posvećeni i dostupni studentima da pomognu i odgovore na svako pitanje, što stvara osećaj sigurnosti i podrške. Ono što mi se posebno svidelo jeste to što se pored obaveznog dela gradiva studentima pruža sloboda za napredovanje i usavršavanje u oblastima koje njih posebno interesuju i pripremaju za buduće karijere.