Navigacija

Fakultet za ekonomiju i finansije

Profesionalni uspeh naših studenata je naš osnovni cilj i naša najbolja preporuka. Široka mreža naših alumnista, uspeđnih diplomaca, je nabolji dokaz rada naših profesora i kvaliteta teorijsko-praktičnog znanja koje studinti nose nakon diplomiranja. Naši studenti su uspešni radnici, rukovodioci u domaćim i stranim kompanijama a sve to govori o prednosti i znanju koje stiču studiranjem na Fakultetu za ekonomiju i finansije na Univerzitetu “Union-Nikola Tesla“.

U toku studiranja na Fakultetu za ekonomiju i finansije trudimo se da našim studentima pružimo potrebna znanja, kompetencije i veštine koje su neophodne za brzo i lako zaposljavanje kao i uspešan razvoj karijere svakog od studenata u zemlji i inostranstvu. Naš cilj je da studentima obezbedimo profesionalnu praksu u vodećim bankama, osiguravajućim kompanijama i ostalim finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, da organizujemo radionice, tribine i tematska predavanja u okviru kojih studenti imaju mogućnost da se povežu sa ljudima iz sveta biznisa i finansija i ono najvažnije da ih naučimo da rade na povezivanju tekućih studenata i našeg ALUMNI kluba stvarajući na taj način nove mogućnosti za zajednički rast i razvoj.

Naši ciljevi su jasni:

  • Povezivanje bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Univerzitetu “Union-Nikola Tesla”
  • Pružanje novih informacija o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama.
  • Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Univerzitet organizuje.
  • Razvijanje saradnje između Univerziteta i preduzeća/organizacija u kojima rade bivši studenti Univerziteta “Union-Nikola Tesla”
  • Unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
  • Prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje.
  • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima i prepureke za pozicije za koje apliciraju.
  • Motivisanje sadašnjih studenta kroz saradnju sa bivšim studentima, našim članovima.

Adresa: ALUMNI KLUB

Fakulteta za ekonomiju i finansije, Univerzitet “Union-Nikola Tesla” Cara Dušana 62-64, Beograd

Članovi ALUMNI KLUBA

1. Nikola Labović
Gigatron
062/670226
nikola.labovic98@hotmail.com

2. Miroslava Jevtić
Eurobank
065/4206509
jevticmira94@gmail.com

3. Anđa Brajović
Esensa d.o.o
065/3727557
andjabrajovic@yahoo.com

4. Jelena Nijemčević
OTP banka
064/2213652
jelena.nijemcevic7@gmail.com

5.Stefan Racić
Tehnomanija
060/3904070
stefan.g.racic@gmail.com

6. Jovana Ćoso
Koncept - računovodstvena agencija
064/5688158
jovanacoso1@gmail.com

7. Violeta Jovanović
Eurobank
060/0123923
jovanovic.violeta@yahoo.com

8. Violeta Živković
Poreska uprava
063/576759
zivkovicv988@gmail.com

9. Tomislav Perić
Komercijalna banka
065/9560062
tperic71@gmail.com

10. Nevena Petković
NCR
064/2807945
nevena.1@hotmail.com

11. Marija Mladenović – AU „Neopharm“, Barajevo
Mmladenovic546@gmail.com

12. Jovana Tasić - ZF Friedrichshafen AG, Beograd
jovanatasic321@gmail.com

13. Miloš Đokić – MONA, Zlatibor
milosdjokic031@gmail.com

14. Teodora Milinković – student
teamedak2@gmail.com

15. Slađana Ilić – student
sladjjana_np@hotmail.com

16. Anđela Ćoso – Telekom AD Beograd
andjelacoso01@gmail.com

17. Ivana Milosavljević - Student master studija
ivanamilosavljevic62@gmail.com

18. Nikola Pavlović – „ Pomoć na putu“ Mladenovac
nikola22092000@gmail.com

19. Lidija Mićović – student
lidijamicovic@yahoo.com