Navigacija

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Raspored nastave u zimskom semestru za školsku 2023/2024 godinu za osnovne akademske studije za 1. godinu možete videti na LINKU, za 2. godinu možete videti na LINKU, za 3. godinu možete videti na LINKU, za 4. godinu možete videti na LINKU, i za master akademske studije možete videti na LINKU.

Raspored nastave u letnjem semestru za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije za 1. godinu možete videti na LINKU, za 2. godinu možete videti na LINKU, za 3. godinu možete videti na LINKU, za 4. godinu možete videti na LINKU , i za master akademske studije možete videti na LINKU.

Raspored nastave u zimskom semestru za školsku 2022/2023 godinu za osnovne akademske studije za 1. godinu možete videti na LINKU, za 2. godinu možete videti na LINKU, za 3. godinu možete videti na LINKU, za 4. godinu možete videti na LINKU za master akademske studije možete videti na LINKU.

Raspored nastave u letnjem semestru za školsku 2021/2022 godinu za osnovne akademske studije možete videti na LINKU i za master akademske studije možete videti na LINKU.