Navigacija

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Raspored nastave u letnjem semestru za školsku 2023/2024 godinu za osnovne akademske studije možete videti na LINKU i za master akademske studije - studijski program Zaštita životne sredine možete videti na LINKU, i za studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine možete videti na LINKU.

Raspored nastave u zimskom semestru za školsku 2023/2024 godinu za osnovne akademske studije za 1. godinu možete videti na LINKUza 2. godinu možete videti na LINKU, za 3. godinu možete videti na LINKUza 4. godinu možete videti na LINKU. Raspored nastave za master akademske studije - studijski program Zaštita životne sredine možete videti na LINKU, i za studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine možete videti na LINKU.