Navigacija

Tehnička služba


IT administrator

Petar Vasić
Za pitanja i pomoć oko vašeg računara ili laptop-a. 
peki0902@unionnikolatesla.edu.rs

Broj tel.0612987775