Navigacija

Rektorat i Dekanat

REKTOR

Rektor Univerziteta "Union - Nikola Tesla"
Prof. dr Nebojša Zakić
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
nzakic@unionnikolatesla.edu.rs

MENADŽER UNIVERZITETA “Union – Nikola Tesla“

MSc Miloš Božilović
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 271
mbozilovic@unionnikolatesla.edu.rs

DEKANI

Dekan Fakulteta za graditeljski menadžment
Prof. dr Suzana Koprivica
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Prof. dr Novica Staletović
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 21 80 287
nstaletovic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
Prof. dr Aleksandar Gračanac
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
agracanac@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za ekonomiju i finansije
Prof. dr Jugoslav Aničić
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
janicic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost
Prof. dr Violeta Talović
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
v.talovic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za informatiku i računarstvo
Prof. dr Jasmina Perišić
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
jperisic@unionnikolatesla.edu.rs