Navigacija

Pridruženi članovi Univerziteta “Union – Nikola Tesla“

Fakultet za sport
Fakultet za inženjerski menadžment
Fakultet informacionih tehnologija i inženjerstva
Fakultet za poslovne studije i pravo
Fakultet za menadžment
Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment
Fakultet diplomatije i bezbednosti

Fakultet primenjenih nauka iz Niša se od 23.06.2023. godine ne nalazi više u sastavu Univerziteta Union – Nikola Tesla“.

Svi zainteresovani studenti mogu da provere na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) koji pridruženi članovi  Univerziteta “Union – Nikola Tesla“  su u postupku reakreditacije na sledećem LINKU.