Navigacija

Pravna dokumentacija

STATUT

Statut Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ možete pogledati na LINKU.

PRAVILNICI

ODLUKE

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

UGOVORI O SARADNJI

PLANOVI

Rešenje MUP-a o proceni rizika možete preuzeti sa LINKA.  

Rešenje MUP-a na plan zaštite možete preuzeti sa LINKA.

Rešenje MUP-a o programu obuke možete preuzeti  sa LINKA.

PETOGODIŠNJI PLAN RADA

Ovde preuzmite Petogodišnji plan rada Univerziteta Union Nikola Tesla

AKT O OSNIVANJU