Navigacija

Pravna dokumentacija

STATUT

Statut Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ možete preuzeti sa LINKA 

PRAVILNICI

ODLUKE

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

UGOVORI O SARADNJI

PLANOVI

Rešenje MUP-a o proceni rizika možete preuzeti sa LINKA  

Rešenje MUP-a na plan zaštite možete preuzeti sa LINKA  

Rešenje MUP-a o programu obuke možete preuzeti  sa LINKA 

PETOGODIŠNJI PLAN RADA

Ovde preuzmite Petogodišnji plan rada Univerziteta Union Nikola Tesla

AKT O OSNIVANJU