Navigacija

Međunarodno priznanje od strane Ministartva prosvete Grčke 

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ je odlukom Ministarstva prosvete Grčke priznat kao visokoškolska ustanova. Ovo značajno priznanje ukazuje na visok nivo stručnosti i kvaliteta nastave na ovom univerzitetu, te će omogućiti studentima da steknu međunarodno priznatu diplomu.

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ osnovan je pre više od dve decenije sa ciljem da pruži kvalitetno obrazovanje i unapredi znanje svojih studenata. Danas, sa akreditacijom u Grčkoj, ovaj univerzitet je još više afirmisao svoj položaj kao jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u regionu.

Ova vest je veliko priznanje za sve one koji su učestvovali u procesu akreditacije, kao i za sve profesore i studente koji su doprineli razvoju i usponu univerziteta. Verujemo da će ovaj događaj biti velika inspiracija za sve one koji žele da steknu visoko obrazovanje i da nastave da grade svoju karijeru na međunarodnom nivou. 

Možete pogledati LINK