Navigacija

Istorija Univerziteta 

 

Kompanija “Graditelj-inženjering” (sajt možete pogledati OVDE) je 2001. godine osnovala Fakultet za graditeljski menadžment. 2005. godine Fakultet za graditeljski menadžment zajedno sa Fakultetom za dizajn i Fakultetom za industrijski menadžment osnivaju Univerzitet UNION. 2010. godine Fakultet za graditeljski menadžment istupa iz Univerziteta UNION zajedno sa Fakultetom za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine i osnivaju Univerzitet “Union – Nikola Tesla” 2011. godine.

Danas Univerzitet “Union – Nikola Tesla” u svom sastavu ima šest fakulteta bez pravnog lica: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Fakultet za ekonomiju i finansije i Fakultet za informatiku i računarstvo i sledeće fakultete sa svojstvom pravnog lica: Fakultet za menadžment, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Fakultet za sport, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“, Fakultet za inženjerski menadžment, Fakultet za diplomatiju i bezbednost.