Navigacija

Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni i pokretanje sopstvenog biznisa.

Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara) sa dva modula, modul 1 Preduzetnički biznis i modul 2 Menadžment nekretnina.

Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina; razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje.

Akademski naziv: Diplomirani menadžer

Za detaljan pregled predmeta po godinama studija kliknite OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa 2016 možete videti OVDE

Tabela 5.1a. Struktura SP sa izvođačima

Tabela 5.2. Knjiga predmeta

Tabela 9.1. Knjiga nastavnika