Navigacija

Menadžment održivog razvoja

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO POLJE

Cilj studijskog programa: Osnivanje doktorskih studija proističe iz činjenice da je privredni i društveni život u uslovima snažnih spoljnih pritisaka i ograničenja potrebno sagledavati sa različitih aspekata, a pred istraživače se nameću novi izazovi i potreba za sistematskim i integralnim pristupom rešavanju složenih problema, odnosno u traženju održivih rešenja.

Akademski naziv koji se stiče je Doktor menadžmenta i biznisa (dr).

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti menadžmenta i biznisa.

Uverenje o akreditaciji doktorskih studija možete pronaći OVDE.
Plan i program doktorskih studija pronaći OVDE.
Listu mentora pronaći OVDE.