Navigacija

Građevinarstvo


Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – građevinasrtvo (dr).

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti građevinarstva.

Doktorske akademske studije Građevinarstvo traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije.

Uverenje o akreditaciji doktorskih studija

Plan i program studija