Navigacija

Ekonomija i finansije


Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti finansija, osposobljenog za ravnopravno praktično učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni, kao i ovladavanje širokim teorijskim znanjima prvenstveno u okviru finansija i ekonomije.

Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara)

Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: finansija i povezanih disciplina; razvijene kreativne i poslovne sposobnosti za donošenje finansijskih i investicionih odluka; kompetentno finansijsko upravljanje poslovanjem kompanija; profesionalno bavljenje ovim poslovima u državnim institucijama i korporacijama, kao i dalje stručno i naučno usavršavanje.

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program: U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica koja su završila srednju školu svih smerova, uz položen prijemni/diferencijalni ispit u skladu sa aktima Univerziteta i Zakonom o visokom obrazovanju.

Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta: U okviru četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu, realizuje se 33 nastavna predmeta plus stručna praksa i diplomski rad. Prikaz obaveznih i izbornih predmeta dat je u tabelama 5.1. i 5.3., a prema tipu, u tabelama 5.4-5.7, i u skladu sa važećim standardima za akreditaciju. Obaveznih predmeta je 25 plus stručna praksa. Izbornih predmeta je 16. Svi predmeti su jednosemestralni.

Način izvođenja osnovnih akademskih studija: Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja, konsultacije i nastavne posete. U tabelama 5.2. jasno su definisane auditivne, laboratorijske, računarske, računske i terenske vežbe, nastave posete i izvođenje stručne prakse u institutima, ustanovama, kompanijama i neprofitnim ustanovama. Aktivno korišćenje Interneta je važan element u pripremi i izvođenju nastave na studijskom programu i izradi seminarskih radova iz pojedinih predmeta. Na programu se realizuje 300 časova aktivne nastave po semestru ili 600 godišnje, odnosno 2400 časova tokom celih studija.

Bodovna vrednost svakog predmeta i završnog rada. Broj bodova po predmetu kreće se od 5-9 ESPB izračunatih po važećim standardima za akreditaciju. Sastavni deo studijskog programa su stručna praksa koja je 2 ESPB-a, a završni rad je 10 ESPB-a.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta: Definisani su u specifikacijama svakog pojedinog predmeta, tabelama 5.2.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Univeziteta, Pravilnikom o studijama i Zakonom o visokom obrazovanju.

Na drugu godinu studija mogu se upisati lica sa ostvarenih, ili komisijski priznatih po srodnosti programa, najmanje 37 ESPB, na treću sa 97 i u četvrtu sa 157 ESPB.

Završetak studija: Svaka godina osnovnih studija ima 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 240 ESPB bodova. Svršeni diplomci mogu da nastave master studije.


Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.